Capítol de Consells de l’Ernest dedicat al Nadal.

Una producció de Videostudi per a VOTV

http://www.viversernest.com