Capítol de Planeta Canalla dedicat al Safreig Termal de Caldes